Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Svalner är en av Sveriges största oberoende skatterådgivningsbyråer med ett heltäckande tjänsteutbud inom skatterätt. Här arbetar idag ca fyrtio engagerade och dedikerade medarbetare med specialistkunskaper inom i princip alla skattejuridiska områden och branscher. Vi jobbar i små team nära kunden där tillgänglighet, kvalitet och kundfokus är självklarheter. Vårt oberoende och vår närhet till våra klienter är utmärkande för vår verksamhet. Vi har ett internationellt nätverk som ger oss möjlighet att assistera våra klienter i mer än 100 länder.

Kommande events

Vill du veta mer om våra events? Kontakta oss

Alla event

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Alla nyheter

Magdalena Andersson: Företagsskattekommitténs förslag till nya ränteavdragsbegränsningsregler kräver en fortsatt dialog och en ny remittering av det slutliga förslaget från finansdepartementet. Ett förslag kommer att kunna träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.

Igår publicerade Dagens Industri en debattartikel i vilken finansminister Magdalena Andersson ger sina synpunkter på företagsskattekommitténs förslag till nya ränteavdragsbegränsningsregler. Hennes slutsats är att inget av kommitténs två alternativa förslag bör genomföras utan att först genomgå grundlig analys och förändringar. Det ska vidare utredas...

Publicerad 22 april, 2015

Vårpropositionen 2015: Företagsskattekommitténs förslag till nya ränteavdragsbegränsningsregler bereds vidare och nya regler införs tidigast 1 januari 2017

Igår presenterade regeringen vårpropositionen för 2015. Av propositionen framgår att Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40), nu bereds vidare inom Regeringskansliet efter att ha remissbehandlats. Vidare framgår att förslaget tidigast kommer att träda ikraft den 1 januari 2017....

Publicerad 16 april, 2015

Svalners nyhetsbrev

Karriär

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med engagerade personer som tror att de passar hos oss.
Oavsett om du är erfaren jurist eller student kan du alltid skicka in en intresseanmälan eller ta kontakt med oss!

Stina Nilsson

Stina Nilsson började som uppsatspraktikant, idag arbetar hon på Svalner!

Läs mer

Sofie Wilhelmsson

Vill du också skriva uppsats och
bli uppsatspraktikant hos oss?
Kontakta Sofie Wilhelmsson

Sara Andersson

Är du intresserad av att jobba på Svalner
i framtiden?
Kontakta Sara Andersson