Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Event

På Svalner anordnar vi olika kurser, seminarium och event. Vi undervisar regelbundet vid olika universitet och hos enskilda kursanordnare, till exempel Stockholms Universitet, Folkuniversitetet, FAR Akademi, VJS och Idékonferens. Det kan vara grundkurser eller fördjupningskurser inom de flesta skatteområden. Här kan du läsa med om aktuella aktiviteter.

Kommande events

4/Jul - 6/Jul

Träffa oss i Almedalen

Vi är i full gång med att planera vårt premiärår i Almedalen. Denna gång har vi inga egna seminarier eller programpunkter inplanerade utan vi finns tillgängliga för dig under hela vårt besök (4-7 juli). Hör gärna av dig till oss via formuläret nedan eller via e-post till Louise Korswall om du vill boka in vår medverkan på ert seminarium eller ett möte med någon av oss. Vi som åker är:

Viktor Sandberg, Managing Partner
Fredrik Berndt, Partner
Ulrika Grefberg, Partner
Emil Virhammar, Partner
Anna Persson, Partner
Louise Korswall, Marknad och Kommunikation

Som Sveriges ledande oberoende skatterådgivningsbyrå är vi väl insatta i ett brett spektrum av skatterättsliga frågor. Vår ambition är att med kompetens och engagemang bidra till en positiv utveckling för våra klienter och för samhället i stort.

Vi hoppas på många spännande möten och inspirerande dagar i Almedalen.

Vi ses i sommar!

  Dag 1:
 • Datum: tisdag 4 juli 2017

 • Dag 2:
 • Datum: onsdag 5 juli 2017

 • Dag 3:
 • Datum: torsdag 6 juli 2017

 • Plats: Almedalen
 • Senaste anmälningsdatum: torsdag 6 juli 2017
 • Pris: Kostnadsfritt

Fri anmälan

29 Aug 2017

Seminarium med fokus på förslag om ändrade skatteregler för företagssektorn

Välkommen till vårt frukostseminarium den 29 augusti där vi diskuterar den promemoria innehållande förslag på betydande förändringar av skattereglerna för företagssektorn som Regeringen skickade på remiss den 20 juni.

I promemorian föreslås att det införs en generell regel för begränsning av ränteavdrag i företagssektorn samt att bolagsskattesatsen sänks till 20 procent. Den innehåller också förslag på nya skatteregler vid finansiell leasing, nya hybridregler, primäravdrag för hyreshus och att de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna snävas in samt vissa begränsningar avseende rätt att nyttja gamla underskott.

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2018 och tillämpas första gången det beskattningsår som börjar efter den 30 juni 2018. För de företag som har kalenderår som räkenskapsår innebär detta att reglerna blir tillämpliga från och med den 1 januari 2019.

Hoppas att vi ses tisdagen den 29 augusti klockan 8.00 – 9.30 (frukost 8.00 – 8.30).

 • Datum: tisdag 29 augusti 2017
 • Tid: 08:00 - 09:30
 • Plats: Humlegårdsgatan 23
 • Senaste anmälningsdatum: onsdag 28 juni 2017
 • Pris: Kostnadsfritt

Fri anmälan