Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

Utredning tillsätts för att utreda möjligheten att begränsa ”fastighetspaketeringar” samt missbruk av fastighetsregleringsåtgärder – förhandsbesked om gåva av fastighet (”kattrumpa”)

Regeringen aviserar i budgetpropositionen att åtgärder i samband med fastighetstransaktioner ska utredas (inkomstskatt och stämpelskatt). Skatterättsnämnden har lämnat två förhandsbesked avseende gåva av fastighet till bolag som delvis ägs av givaren. Regeringen aviserar utredning om begränsad möjlighet till ”fastighetspaketeringar” och översyn av ”missbruk” av fastighetsregleringsåtgärder. Regeringen presenterade...

Publicerad 28 oktober, 2014

Andelar i en bostadsrättsförening har ansetts utgöra näringsbetingade andelar

Skatterättsnämnden meddelade den 27 juni 2014 (dnr. 95-13/D) förhandsbesked gällande näringsbetingade andelar i en bostadsrättsförening. Förhandsbeskedet avser en prövning av huruvida försäljning av andelar i en bostadsrättsförening är att betrakta som skattefri försäljning av kapitaltillgångar (näringsbetingade andelar) eller skattepliktig försäljning av lagertillgångar. Sökandebolaget och två...

Publicerad 27 augusti, 2014