Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

Andelar i en bostadsrättsförening har ansetts utgöra näringsbetingade andelar

Skatterättsnämnden meddelade den 29 juni 2015 (dnr 18-15/D) förhandsbesked avseende huruvida ett bolags försäljning av andelar i en bostadsrättsförening är att betrakta som skattefri försäljning av kapitaltillgångar (näringsbetingade andelar) eller skattepliktig försäljning av lagertillgångar. Andelar i en bostadsrättsförening kan utgöra skattefria s.k. näringsbetingade andelar,...

Publicerad 10 juli, 2015

Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva (s.k. ”kattrumpa”)

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i fyra domar meddelade den 25 juni 2015 förklarat att överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen (s. k. ”kattrumpa”). Denna bedömning påverkas inte av utgången i det s.k. stämpelskattemålet NJA...

Publicerad 30 juni, 2015

Magdalena Andersson: Företagsskattekommitténs förslag till nya ränteavdragsbegränsningsregler kräver en fortsatt dialog och en ny remittering av det slutliga förslaget från finansdepartementet. Ett förslag kommer att kunna träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.

Igår publicerade Dagens Industri en debattartikel i vilken finansminister Magdalena Andersson ger sina synpunkter på företagsskattekommitténs förslag till nya ränteavdragsbegränsningsregler. Hennes slutsats är att inget av kommitténs två alternativa förslag bör genomföras utan att först genomgå grundlig analys och förändringar. Det ska vidare utredas...

Publicerad 22 april, 2015

Vårpropositionen 2015: Företagsskattekommitténs förslag till nya ränteavdragsbegränsningsregler bereds vidare och nya regler införs tidigast 1 januari 2017

Igår presenterade regeringen vårpropositionen för 2015. Av propositionen framgår att Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40), nu bereds vidare inom Regeringskansliet efter att ha remissbehandlats. Vidare framgår att förslaget tidigast kommer att träda ikraft den 1 januari 2017....

Publicerad 16 april, 2015