Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

Försäljning av fastigheter på grund av ändrade ägardirektiv anses inte utgöra handel med fastigheter. Förhandsbesked SRN 2016-07-05 (dnr 25-16/D)

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag (X) har inte ansetts bedriva handel med fastigheter då X, på grund av ändrade ägardirektiv från kommunen, avyttrat fastigheter under 2015. X kan heller inte anses bedriva handel med fastigheter då ytterligare fastigheter ska avyttras under 2016 för att fullfölja...

Publicerad 9 augusti, 2016