Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

Högsta förvaltningsdomstolen: Luftningsbassänger och flissilor utgör allmänna fastighetstillbehör vid fastighetstaxeringen

Högsta Förvaltningsdomstolen fastställde igår (14/4) ett förhandsbesked (dnr 113-14/D 29 juni 2015) rörande huruvida luftningsbassänger och flissilos är att anse som allmänna fastighetstillbehör eller industritillbehör. Domstolen konstaterade att anläggningarna är allmänna fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § JB och därför ska åsättas taxeringsvärde. Bolaget...

Publicerad 15 april, 2016

Incitamentsutredningen presenterar sitt förslag till nya skatteregler för incitamentsprogram

Incitamentsutredningen har den 15 mars 2016 i betänkandet ”Beskattning av incitamentsprogram” presenterat sitt förslag till nya regler för incitamentsprogram. Syftet med utredningen är att åstadkomma konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckel-kompetens samt främja tillväxt. Förslagen behandlar reglerna kring anställdas förvärv...

Publicerad 21 mars, 2016