Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

Sammanläggning av bostadsrätt med vind respektive garage

Skatterättsnämnden meddelade 2017-10-03 två förhandsbesked innebärande att sammanläggning av befintlig bostadsrätt med vind (46–17/D) respektive sammanläggning med garageplats (6–17/D inte utgör någon avyttring som föranleder kapitalvinstbeskattning. Bakgrund Frågorna har aktualiserats med anledning av att Skatteverket i februari 2017 publicerade ett ställningstagande (dnr 131 64027-17/111)...

Publicerad 9 oktober, 2017