Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

HFD meddelar prövningstillstånd i mål avseende fastighetstaxering av byggnad under genomgripande ombyggnation.

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett mål avseende fastighetstaxering. Frågan som HFD kommer att pröva är hur värdet av byggnad under genomgripande ombyggnation ska bestämmas. En byggnad under genomgripande ombyggnation hanteras vid fastighetstaxeringen som en byggnad under uppförande. Byggnadsvärdet för en...

Publicerad 25 februari, 2020