Anna Persson om EU-direktiv gällande ränteavdragsbegränsning

Se intervju med Anna Persson från gårdagens Business Arena i Umeå. Här pratar hon med Dagens Industris tv-team om hur fastighetsbranschen påverkas av det nya EU-direktivet om ränteavdragsbegränsningar.

Följ denna länk för att se intervjun med Anna.