Förstklassig rådgivning inom M&A och Private Equity

Svalners team med specialistkompetens inom områdena M&A, Private Equity och fondstrukturering, ägarfrågor och incitamentsprogram finns idag med i Dagens Industris specialbilaga ”Företagsförvärv” med fokus på just dessa områden.