Frågor och svar kring fastighetstaxering 2016

Vi har redan börjat få frågor från våra klienter om vad som gäller. Nedan har vi ställt samman de vanligaste frågorna och svaren.

Vilka fastigheter omfattas?
Fastighetstaxeringen 2016 omfattar huvudsakligen hyreshus. Notera dock att övriga fastigheter kan omfattas av särskild fastighetstaxering om det skett förändringar avseende användning eller beskaffenhet av en fastighet, exempelvis vid ombyggnation.

När får bolagen deklarationsblanketterna och när ska de lämnas till Skatteverket?
Under september/oktober kommer bolagen att erhålla de förtryckta deklarationsblanketterna. Dessa ska lämnas till Skatteverket under första veckan i november.

Vad ska bolagen tänka på i samband med allmän fastighetstaxering?
Enligt vår erfarenhet är det relativt vanligt att Skatteverkets förtryckta uppgifter inte är helt korrekta. En felaktig taxering kan medföra onödiga kostnader – det är således viktigt att kontrollera att samtliga uppgifter är riktiga. Skatteverket har inte heller information om sådana säregna förhållanden som skulle kunna medföra nedjustering av taxeringsvärdet, dessa måste deklareras av fastighetsägaren.

Noteras bör också att 2015 är sista året som det är möjligt att ompröva fastighetstaxeringen från 2010. Det finns således anledning att i samband med genomgång inför taxeringen 2016 kontrollera om det finns möjligheter att sänka taxeringsvärdet från 2010.

Hur går vi vidare?
För att kunna planera höstens arbete på ett effektivt sätt erbjuder vi våra klienter ett tillfälle där vi tillsammans med företrädare för bolaget (ekonomi/förvaltare) går igenom vilka fastigheter som omfattas av höstens fastighetstaxering. Vi diskuterar då även de vanligaste fallgroparna och omständigheter som skulle kunna medföra sänkning av taxeringsvärdet.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;