Karriär

Stina Nilsson började som uppsatspraktikant!

Stina Nilsson

 

Jag valde att läsa en fördjupningskurs i moms i slutet på min juristutbildning. Seminarierna leddes av externa yrkesverksamma momsjurister, varav en var partnern Mattias Fri från Svalner.

I anslutning till att jag skulle söka uppsatspraktik besökte jag Svalners monter på kontaktdagen. Redan samma dag skrev jag en ansökan och blev kort därefter erbjuden en praktikplats på Svalners momsavdelning.

Efter tio lärorika veckor som uppsatspraktikant fick jag förfrågan om jag ville fortsätta på Svalner efter mina studier. Jag började på Svalner hösten 2014 och här arbetar jag nu på momsavdelningen med väldigt varierande och utmanande arbetsuppgifter. Redan från starten av min anställning har jag beretts möjlighet att aktivt delta på klientmöte och jag har dagligen direktkontakt med klienter i Sverige och runtom i Europa. Det är ett mycket stimulerande jobb där den ena dagen inte är lik den andra.

 

Vill du också skriva uppsats hos oss?

Om du vill veta mer om möjligheterna att söka uppsatspraktik hos Svalner får du gärna kontakta;