Läs artikeln i Realtid ”Sverige skulle kunna bli mycket mer attraktivt” där Robert Tranquilli sitter med i panelen.

https://www.realtid.se/sverige-skulle-kunna-bli-mycket-mer-attraktivt