Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Anders Lilja

Director, Stockholm

Kompetensområden
Svensk och internationell företagsbeskattning
Transaktionsbeskattning
Kapitalbeskattning

Erfarenhet
Svalner, 2014-
Skatterättsnämnden, 2011-2014
Ernst & Young, 1999-2011
Kammarrätten, 1998-1999
Skatteverket, 1997-1998
Tingstjänstgöring, 1995-1997

Utbildning
Jur kand, Stockholms Universitet, 1995