Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Anja Liedström

Consultant, Stockholm

Kompetens

Inkomstskatt

Erfarenhet

Svalner, 2019-
Advokaterna Liman & Partners, 2019 

Utbildning

Juristexamen, Uppsala Universitet, 2019

Mobil: 070-146 49 09
E-post: anja.liedstrom@svalner.se