Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Christina Hillring

Accountant, Stockholm

Kompetens
Löpande bokföring
Bokslut
Momsdeklaration
Lön
Arbetsgivardeklaration

Erfarenhet
Svalner 2017-
Förv AB Kardia 1987-2017
Försäkringsbolaget Skandia 1980-1987

Utbildning
Gymnasieekonom