Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Erik Hellström Bohman

Consultant, Stockholm

Kompetens 
Inkomstskatt

Erfarenhet 
Svalner 2018 –
Kammarrätten i Stockholm 2018

Utbildning 
Juristexamen, Stockholms Universitet, 2019