Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Haider Abed Ali

Manager, Stockholm

Kompetens

Svensk och internationell företagsbeskattning
Transaktioner

Erfarenhet

Svalner 2019 –
Skeppsbron Skatt 2015 – 2019

Utbildning

Juristexamen, Uppsala universitet, 2015