Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Ida Larsson

Manager, Stockholm

Kompetens

Skatteprocess
Svensk och internationell företagsbeskattning

Erfarenhet

Svalner 2019 –
EY 2016 – 2019
Skeppsbron Skatt 2013 – 2016
Juridiska institutionen, Uppsala universitet 2013

Utbildning

Juristexamen, Uppsala universitet, 2012