Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Jakob Hagbard

Consultant, Stockholm

Kompetens
Inkomstskatt

Erfarenhet
Svalner, 2018 –

Utbildning
Juristexamen, Uppsala Universitet, 2018
Kriminologi och kriminalteknik, Keele University, 2016-2017