Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Jessika Svensson

Consultant, Stockholm

Kompetens

Svensk och internationell företagsbeskattning

Erfarenhet

Svalner, 2019-
Advokatfirman Nova, 2018-2019

Utbildning

Juristexamen, Stockholms Universitet, 2019