Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Joakim Lindelius

Consultant, Stockholm

Kompetens 
Inkomstskatt

Erfarenhet
Svalner, 2019 –
Kammarrätten i Stockholm, 2018
Advokatfirman Törngren Magnell, 2017

Utbildning 
Juristexamen, Stockholms Universitet, 2019