Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Kristin Landenberg

Consultant, Stockholm

Kompetens
Fastighetsskatt Inkomstskatt

Erfarenhet
Svalner, 2018 –

Utbildning
Juristexamen, Uppsala Universitet, 2018 University of Zurich, Schweiz, 2017