Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Kristoffer Centerström

Consultant, Stockholm

Kompetensområden:
Mervärdesskatt
Transaktioner
Process

Erfarenhet:
Svalner, 2019-     

Utbildning:
Juristexamen, Stockholms Universitet, 2019