Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Malin Welander

CFO, Stockholm

Kompetens
Bokslut och årsredovisningar i svenska och internationella bolag
Finansiell rapportering
Inkomstdeklarationer

Erfarenhet
Svalner, 2012-
Godkänd revisor på Mazars SET Revisionsbyrå 2005-2012

Utbildning
Civilekonomexamen, Uppsala Universitet, 2005