Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Martin Fridh

Senior Manager, Stockholm

Kompetens

Mervärdesskatt
Process
Transaktioner

Erfarenhet

Svalner 2019 –
Deloitte 2012 – 2019

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 2012