Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Patrik Sedlar

Senior Manager, Stockholm

Kompetens
Transfer Pricing
Svensk- och internationell företagsbeskattning
Individbeskattning och socialavgiftsfrågor

Erfarenhet
Svalner, 2018 –
Baker McKenzie, 2015-2018
PwC, 2014-2015

Utbildning
Juristexamen, Lunds universitet, 2014