Komplett skatterådgivning

Komplett skatterådgivning

Kontakta oss

Medarbetare

Tara Curovic

Consultant, Stockholm

Kompetens
Inkomstskatt

Erfarenhet
Svalner, 2018-

Utbildning Juristexamen, Lunds Universitet, 2018