Nya regler om frivillig skattskyldighet – Viktigt klargörande från Skatteverket

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för sin syn på hur de nya reglerna ska tillämpas.

1. Kan frivillig skattskyldighet uppkomma genom förskottsfaktura?

Ja, enligt Skatteverket blir en fastighetsägare frivilligt skattskyldig även när momsen anges i en förskottsfaktura. Skattskyldigheten gäller dock först från inträdet av den hyresperiod som hyran avser. Har hyresgästen inte tillträtt vid denna tidpunkt inträder skattskyldigheten istället när hyresgästen tillträder lokalen. Skattskyldigheten förutsätter på samma sätt som tidigare att uthyrningen avser stadigvarande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet.

2. När ska momsen i en förskottsfaktura redovisas?

Om en hyra betalas innan hyresperiodens första dag och den avser en lokal som inte tidigare omfattats av frivillig skattskyldighet ska momsen redovisas i den redovisningsperiod som omfattar hyresperiodens sista dag. Hyresgästen har rätt till avdrag vid samma tidpunkt.

Om en hyra betalas innan hyresperiodens första dag och den avser en lokal som redan tidigare omfattas av frivillig skattskyldighet så ska momsen redovisas i den redovisningsperiod under vilken betalningen tas emot. Hyresgästen har rätt till avdrag när betalningen görs.

Om hyran betalas efter hyresperiodens första dag men före hyresperiodens utgång ska momsen redovisas i den redovisningsperiod som betalningen mottas. Detta gäller oavsett om lokalen omfattats av frivillig skattskyldighet tidigare eller inte. Hyresgästen har rätt till avdrag i den redovisningsperiod som betalningen görs.

3. Påverkar skattskyldighetens inträde rätten till avdrag hos fastighetsägaren?

Eftersom skattskyldigheten inträder först när hyresperioden inträder så har fastighetsägaren inte rätt till avdrag för moms på kostnader som uppkommer före denna hyresperiod. Rätt till avdrag kan dock föreligga genom reglerna om retroaktivt avdrag och jämkning.

Kommentar

Ställningstagandet innebär ett klargörande av att frivillig skattskyldighet kan inträda även om hyran aviseras i förskott.

Tyvärr innebär ställningstagandet att hyresgästen löper en risk att dra av moms för tidigt om första hyran betalas före hyresperiodens ingång. Avgörande är om lokalen tidigare har varit föremål för frivillig skattskyldighet eller inte. Hyresgästen kommer därför att vara beroende av att få denna information från hyresvärden.

En viss skillnad är det dock mot tidigare bestämmelser om frivillig skattskyldighet. Enligt tidigare bestämmelser löpte hyresgästen en risk för felaktigt momsavdrag på första förskottshyran om hyresvärden hade aviserat utan att ha mottagit ett beslut om frivillig skattskyldighet för lokalen. Momsen ansågs då vara felaktigt debiterad. Enligt de nya bestämmelserna om frivillig skattskyldighet anses momsen på första förskottsavin vara korrekt debiterad men däremot kan redovisningsskyldigheten för momsen inträda vid en senare tidpunkt än då betalning sker.

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;