Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

Individuell mätning och debitering av el, vatten och andra nyttigheter – förändrat rättsläge efter dom från HFD

Den 9 februari 2018 meddelade Skatteverket ställningstagandet ”En hyresvärdstillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt”, dnr. 202 54979-18/111. I ställningstagandet konstaterar Skatteverket att tillhandahållandet av el, vatten och andra nyttigheter ska skiljas från en fastighetsupplåtelse om tillhandahållandet sker via individuell mätning och debitering. Resultatet...

Publicerad 4 december, 2019

Mål om förutsättningar att eftertaxera ett bolag och påföra skattetillägg på grund av felaktig koncernintern prissättning har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort ett mål avseende möjligheterna att eftertaxera/efterbeskatta ett svenskt bolag med stöd av den s.k. korrigeringsregeln som används vid prövning av koncernintern prissättning i internationella förhållanden. I målet påförde även Skatteverket bolaget skattetillägg. Vid eftertaxering och mål om skattetillägg gäller...

Publicerad 1 juli, 2019