Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

HFD meddelar prövningstillstånd i mål avseende fastighetstaxering av byggnad under genomgripande ombyggnation.

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett mål avseende fastighetstaxering. Frågan som HFD kommer att pröva är hur värdet av byggnad under genomgripande ombyggnation ska bestämmas. En byggnad under genomgripande ombyggnation hanteras vid fastighetstaxeringen som en byggnad under uppförande. Byggnadsvärdet för en...

Publicerad 25 februari, 2020

Individuell mätning och debitering av el, vatten och andra nyttigheter – förändrat rättsläge efter dom från HFD

Den 9 februari 2018 meddelade Skatteverket ställningstagandet ”En hyresvärdstillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt”, dnr. 202 54979-18/111. I ställningstagandet konstaterar Skatteverket att tillhandahållandet av el, vatten och andra nyttigheter ska skiljas från en fastighetsupplåtelse om tillhandahållandet sker via individuell mätning och debitering. Resultatet...

Publicerad 4 december, 2019