Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

När kan en utländsk juridisk person anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar?

Skatteverket publicerade den 27 maj 2020 ett ställningstagande avseende när andelar i en utländsk juridisk person kan anses vara näringsbetingade ur ett svenskt skatteperspektiv. Ställningstagandet föranleds bl.a. av två avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen från det senaste året (där Svalner var ombud i det ena)....

Publicerad 1 juni, 2020