Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

Nyheter inom mervärdesskatteområdet i vårpropositionen

Idag den 15 april 2013 presenteras regeringens ekonomiska vårproposition för 2013 (prop. 2012/13:100). I promemorian som presenteras samtidigt som propositionen överlämnas till riksdagen föreslås vissa skatterelaterade ändringar, både på inkomstskatte- och mervärdesskatteområdet. På mervärdesskatteområdet innebär förslaget enklare regler vid uthyrning av verksamhetslokaler. Anledningen till...

Publicerad 15 april, 2013