Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

HFD fastställer förhandsbesked om kontinuitetsregeln vid kvalificerad fusion

Enligt en ny dom (mål nr 3893-18) från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska kontinuiteten i beskattningen vid kvalificerade fusioner ges företräde framför den särskilda beskattningsordning som gäller för privatbostadsföretag. HFD fastställer därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked i frågan. En svensk ekonomisk förening klassificeras skattemässigt som ett privatbostadsföretag...

Publicerad 25 februari, 2019