Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom meddelade idag förklarat att transaktionsutgifter i samband med förvärv av aktierna i ett underskottsföretag får beaktas vid beräkning av beloppsspärren.

Bakgrunden i korthet Ett företag som går med underskott vid beskattningen får spara underskottet och dra av det mot inkomster som uppkommer under följande år. För att förhindra handel med underskottsföretag finns dock regler som begränsar rätten att utnyttja tidigare års underskott om företaget...

Publicerad 6 mars, 2020

HFD meddelar prövningstillstånd i mål avseende fastighetstaxering av byggnad under genomgripande ombyggnation.

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett mål avseende fastighetstaxering. Frågan som HFD kommer att pröva är hur värdet av byggnad under genomgripande ombyggnation ska bestämmas. En byggnad under genomgripande ombyggnation hanteras vid fastighetstaxeringen som en byggnad under uppförande. Byggnadsvärdet för en...

Publicerad 25 februari, 2020