Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om inkomster och utgifter hänförliga till bostadsrättsförenings fastigheter

Högsta förvaltningsdomstolen har, i dom den 20 juni 2013 (mål nr 4280-12), fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 6 juli 2012 (dnr. 111-11/D) vari nämnden ansett att inkomster och utgifter på grund av ränteswap- och räntecapavtal ska anses hänförliga till bostadsrättsförenings fastigheter. Bakgrund Ett privatbostadsföretag...

Publicerad 27 juni, 2013