Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

HFD fastställer förhandsbesked om kontinuitetsregeln vid kvalificerad fusion

Enligt en ny dom (mål nr 3893-18) från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska kontinuiteten i beskattningen vid kvalificerade fusioner ges företräde framför den särskilda beskattningsordning som gäller för privatbostadsföretag. HFD fastställer därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked i frågan. En svensk ekonomisk förening klassificeras skattemässigt som ett privatbostadsföretag...

Publicerad 25 februari, 2019

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd avseende skattemässig klassificering av andelar i en oäkta bostadsrättsförening

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd (PT 3595-18) avseende hur det ska avgöras om andelar i oäkta bostadsrättsföreningar som ägs av ett bolag ska anses utgöra lager- eller kapitaltillgångar. Klassificeringen har betydelse för om en andel i en sådan förening utgör s.k. näringsbetingad andel...

Publicerad 15 januari, 2019