Kontakta oss

Nyheter & media

Söker du pressinformation? Kontakta oss

Svalners nyhetsbrev

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd avseende skattemässig klassificering av andelar i en oäkta bostadsrättsförening

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd (PT 3595-18) avseende hur det ska avgöras om andelar i oäkta bostadsrättsföreningar som ägs av ett bolag ska anses utgöra lager- eller kapitaltillgångar. Klassificeringen har betydelse för om en andel i en sådan förening utgör s.k. näringsbetingad andel...

Publicerad 15 januari, 2019