Artikel i CFO World; ”Skatteregler för incitamentsprogram”

I ett kommittédirektiv från den 6 mars meddelade regeringen att en särskild utredare ska se över skattereglerna för optioner och andra aktierelaterade incitament. 

 

För att läsa artikeln i dess helhet på CFO World, klicka här; Skatteregler för incitamentsprogram

Eller ladda ner artikeln som PDF-fil, klicka här; Skatteregler för incitamentsprogram

 

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;