Svalner deltog på Svenskt Näringslivs seminarium ”Regelförenklingar på skatteområdet”

Svalner blev av Svenskt Näringsliv tillfrågade att delta i en grupp vars uppgift var att ta fram förslag på förenklade skatte- och redovisningsregler för att underlätta för landets företagare.

Svenskt Näringslivs seminarium Regelförenklingar på skatteområdet

I samband med ett seminarium i Näringslivets hus presenterade Svalner följande regelförenklingar inom mervärdesskatteområdet:

Avdragsrätt för bilkostnader – förenklade regler krävs

Krångliga momsregler – ett hinder för nya omsorgsboenden

 

För mer information och eventuella frågor, vänligen kontakta;