Svalner föreläser på FARs fastighetsdag 7 november

Den 7 november föreläser Jan Kleerup, Anna Persson och Carl Lindberg från Svalner på FARs fastighetsdag. Fokus ligger främst på inkomstskatt, moms och fastighetstransaktioner, under dagen går kursledarna igenom nya regler, aktuella domar och föreslagna lagändringar samt tittar  närmare på trender och tendenser på transaktionsmarknaden för fastigheter.

Som kund till Svalner erhåller du 20% rabatt på kursavgiften om du anger koden ”svalner”.

Läs mer och anmäl dig via denna länk