Svalner medverkar på Fastighetsdag

Viktor Sandberg är en av talarna på Fastighetsvärldens fastighetsdag på Grand Hôtel den 31 maj. Han kommer belysa olika aspekter på och eventuella följder av, paketeringsutredningen.

Vad föreslår utredningen och hur skulle branschen kunna påverkas?

Fastighetsdagen är en mötesplats för fastighetsägare, investerare, byggare, arkitekter, jurister och andra aktörer i fastighetsbranschen. På seminariet ligger fokus särskilt på politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen, investeringsklimatet för fastigheter och möjligheten att finansiera nya affärer.

För att läsa mer om dagen och se fullständig agenda följ denna länk.

Hoppas vi ses den 31:a!