Svalner på världslista över ledande skatterådgivare 2015

Av elva ledande momsskattrådgivare i Sverige finns tre medarbetare på Svalner Skatt & Transaktion med. Det visar International Tax Reviews lista ”Indirect Tax Leaders 2015” som nyligen publicerades.

www.internationaltaxreview.com

De tre medarbetarna är;