Vad innebär det nya förslaget om ny lag om källskatt på utdelning

Carl Lindberg och Magnus Johansson sammanfattar huvuddragen i förslaget och vad det kan få för effekter.

För ytterligare information kontakta: