Vår kollega och vän Hans Tegnander

Hans Tegnander har i en ålder av 69 år avlidit efter en längre tids sjukdom. Han efterlämnar hustru, barn och barnbarn.

Hans växte upp i Kalmar i en familj med stark koppling till bygg-och fastighetsbranschen. Det kom även att prägla hans yrkesverksamma år då han blev en av landets ledande skattejurister inom just det området.

Hans inledde sin juridiska karriär med tjänstgöring vid domstol och departement. Hans valde dock tidigt att lämna den offentliga sektorn för att verka som rådgivande skattejurist till näringslivet och fastighetsägare. Inledningsvis var han verksam på Deloitte och senare på Ernst & Young. Efter något år i egen verksamhet blev Hans erbjuden att fortsätta sin verksamhet här hos oss på Svalner. Det var en stor glädje för oss att han accepterade vårt erbjudande trots att han uppnått en ålder då många av hans kollegor gått i pension. Hans hade dock inga tankar på att pensionera sig utan fortsatte att arbeta i samma omfattning som tidigare med energi och brinnande intresse. På Svalner blev Hans en starkt bidragande orsak till att företaget under hans verksamhetsår blivit en av landets främsta skatterådgivningsbyråer på bygg-och fastighetsområdet.

Hans hade en mycket trogen kundkrets som följde honom genom åren. Detta berodde såväl på hans höga kompetens som på hans trevliga personlighet och ödmjukhet. Hans var även en mycket uppskattad kollega för många yngre medarbetare på Svalner, till vilka han generöst delade med sig av sina stora kunskaper. Hans älskade verkligen sitt arbete och han tog sig alltid tid att samtala och vägleda sina kollegor.

Hans lämnar ett stort tomrum efter sig, inte bara som värdefull och uppskattad kollega utan även som vän.

För arbetskamraterna,

Jan Kleerup och Viktor Sandberg